När någon avlidit är det viktigt att hedra vederbörande med en fin begravning.