Startsidan

Människan i fokus

På Stora Sköndal är vi övertygade om att tydlighet och öppenhet är nyckelord, tillsammans med höga ambitioner i strävan efter god kvalitet i allt vi gör. Våra verksamheter präglas av ett ständigt pågående kvalitets- och utvecklingsarbete.

Stora Sköndal ligger i det natursköna området vid Drevviken, nära Sköndals Centrum — cirka 1 mil söder om Stockholm city. SL-bussen tar cirka 15 min till T-bana och tvärbana vid Gullmarsplan.

Just nu har vi följande lediga platser:


2 st vård- och omsorg
2 st demens
1 st socialpsykiatri
2 st PUT-boende

Vård- och omsorgsboende samt vård och omsorgsboende för personer med demenssjukdom.
Neurologisk rehabilitering och vård för dig som har drabbats av sjukdom eller skada i nervsystemet.
Boende med kvalificerat boendestöd och extern sysselsättning utifrån dina förutsättningar och behov.

Bland annat PUT-boende för ungdomar 15—19 år som beviljats permanent uppehållstillstånd. En aktiv start i lugn trygg naturnära miljö.

För dig som fyllt 60 år: hyreskontrakt på lägenheter, radhus, parhus och villor.
En präst och en diakon finns för patienter, boende, brukare, anhöriga, medarbetare och studenter.
Eldsjälar knutna till vår verksamhet, med uppdrag att hjälpa våra boende.

Planerad start 2015. Pedagogisk verksamhet från ett års ålder tills barnet börjar i förskoleklass.

Dela

Stora Sköndal 128 64 Sköndal ∙ Tel 08-400 29 100 ∙ Epost info@storaskondal.seom webbplatsen information om cookieswebbkarta